Förvaring av motorcykel

Larm- och videoövervakad anläggning samt uppvärmda och torra förråd.

Innan du ställer in din Motorcykel ska:

  • Tanken ska vara tom
  • Fordonet skall vara tvättat
  • Batteriet ska ha avlägsnats och får inte förvaras hos oss
  • Under motor ska uppsamlingskärl ställas
  • Ingen ”mekning” får ske