Säkerhet

Umeå Storage anser att hög säkerhet är ett prioriterat område. Det är väldigt viktigt för oss att du känner att dina tillhörigheter förvaras på ett tryggt sätt.

Alla våra anläggningar har videoövervakning dygnet runt och de är även skyddade av ett passage-  och larmsystem.

Endast kunder med personlig kod / passagetag har tillgång till anläggningen.

Förråden låser man med ett hänglås som endast du som kund har nyckel till. Umeå Storage erbjuder ett hänglås till ditt förråd mot en engångskostnad.